דוח שינויים בהון עצמי

משרד רואי חשבון הזול והטוב בישראל!

באנר שירותי הנהלת חשבונות

12304036_xxlחברות שונות ולעיתים גם עצמאיים בעלי פעילות עסקית כזאת או אחרת עושים שימוש בדוחות פיננסיים וחשבונאיים שונים. לצד דוחות מרכזיים וידועים כגון דוח רווח והפסד (ידוע גם כרוו"ה) ודוח המאזן ישנם גם דוחות חשובים נוספים ובהם גם דוח על השינויים בהון העצמי.

בשורות הבאות נסקור את הדוח הזה ונראה מדוע הוא חשוב. בנוסף, נראה מי אחראי להפיק דוח כזה, אילו נתונים הוא כולל ומהי דרך ההצגה המקובלת שלו.

מי עורך את הדוח

על פי רוב, מי שאחראי על הפקתו ופרסומו של דוח על שינויים בהון העצמי הוא רואה החשבון של החברה. לעיתים, מי שמבצע את החישובים השונים בפועל יהיה מנהל חשבונות בכיר, יועץ מס או יועץ פיננסי אחר, מנהל כספים או משרד לשירותי הנהלת חשבונות.

לעיתים, את הדוח מנפיק איש מקצוע שהוא עובד של החברה עצמה אולם לעיתים קרובות יותר מדובר על איש מקצוע חיצוני שאותו שכרת החברה לצורך כל ובדרך כלל גם לצורך ביצוע של דוחות כספיים נוספים.

מועדי עריכת הדוח וחשיבותו

מועד עריכת דוח שינויים בהון העצמי יהיה על פי רוב לאחר סגירת שנה חשבונאית. בדרך כלל איסוף הנתונים יתבצע בחודשים הראשונים של שנה קלנדרית. חלק מהחברות נוהגות לפרסם את הדוח הזה ביחד עם דוחות פיננסיים מרכזיים כגון מאזן, דוח רווח והפסד וכן דוח על שינויים בהון העצמי.

כלל הדוחות הללו מספקים מידע רב ערך אודות פעילות החברה ואודות המדיניות של השימוש ברווחים. מידע זה חשוב מאוד הן בחברות ציבוריות והן בחברות פרטיות. המידע הזה מעניין בין היתר את מנהלי החברה (לרבות מועצת המנהלים וחברי הדירקטוריון), את הבנקים השונים, משקיעים ושותפים עסקיים, אנשים שמבקשים לרכוש את המניות של החברה בבורסה, אנשים המתעניינים בהנפקות של מניות או אג"ח בשוק ההון (השוק הראשוני) ועוד.

ישנן חברות שנוהגות לפרסם את דוח שינויים בהון העצמי ביחד עם ביאורים שונים וכן עם נתונים היסטוריים שמסייעים לקבל פרספקטיבה על הפעילות העסקית. יש לציין שחשיבותו של הדוח נעוצה ביכולת לסקור בצורה מהירה ופשוטה את רווחי החברה וכן את האופן שבו היא עושה שימוש ברווחים ביחד לבעלי המניות (מדיניות חלוקת דיבידנד בפועל).

מכיוון שחלוקת רווחים ודיבידנדים משפיע על הפעילות העתידית ומהווה חלק חשוב מהחלטה השקעה ורכישת מניות, דוח זה הינו בעל שימושיות רבה.

מבנה הדוח

אחרי שתיארנו בקצה מי אחראי להנפקת דוח שינויים בהון העצמי, מדוע הוא חשוב ומתי נהוג לפרסם אותו ראוי להבין כיצד בנוי דוח כזה ברמה הבסיסית.

על פי רוב, הדוח כולל בבסיסו את הון המניות של החברה. יתכן שהון זה יהיה מוחזק כולו על ידי בעלים יחיד או על ידי שותפים מצומצמים אך ישנם מקרים שבהם חלק ניכר מההון מוחזק על ידי הציבור הרחב (זהו המצב בחברות ציבוריות).

בנוסף להון המניות (כזה שהונפק בעבר בבורסה) מציג הדוח נתון של רווח נקי (ולעיתים הפסד) שנבע מפעילות של תקופה חשבונאית קודמת (לרוב – שנה אחרונה). רווחי השנים הקודמות, שמכונים גם קרנות הון, הן הבסיס לרווח הזמין לחלוקה לבעלי המניות.

כאשר מדובר בחברה רווחית, אשר הציגה בשנה האחרונה או בשנתיים האחרונות רווח נקי, ניתן יהיה לראות בדוח שינויים בהון העצמי גם הפחתה של ההון בצורה של חלוקת רווחים בצורות שונות כגון כמניות הטבה או דיבידנד (שניתן בכסף מזומן). בסופו של הדוח ניתן לראות את שווי ההון העצמי לאחר כלל התנועות בסעיף זה, כגון הנפקות ותקבולים לבעלי המניות.

רו"ח אחי קרן

רו"ח אחי קרן

רו"ח אחי קרן עם ניסון עשיר ומגוון של למעלה מ-40 שנה כשכיר וכעצמאי. מייסד החברה ומנהל אותה עם בנו, רו"ח יניב קרן עם נסיון של למעלה מ-7 שנים בתחום המיסוי באחד המשרדים הוותיקים בארץ.

מעוניינים שנחזור אליכם? השאירו פרטים!
דילוג לתוכן