דו"ח תזרים מזומנים

משרד רואי חשבון הזול והטוב בישראל!

באנר שירותי הנהלת חשבונות

דוח תזרים מזומניםעולם הפיננסים והחשבונאות של ימינו הוא סבוך ומורכב מאוד. על מנת שניתן יהיה לפעול בסביבה עתירת שינויים וסיכונים וכן לצורך עמידה בכללים שונים מבחינת מיסי ומבחינת שקיפות, מציגים חברות ועסקים שונים דוחות פיננסיים ברמות שונות של פירוט.

בשורות הבאות נלמד להכיר דוח פיננסי חשוב מאוד שנקרא "דוח תזרים מזומנים" (בקיצור – תזמ"ז). חשוב להבין שדוח מסוג זה נחוץ, שכן חברות גדולות נוהגות לנהל רישום כספי שאיננו מציג תנועות כספיות בלבד, אלא גם תנועות רישום ופקודות יומן שמייצגות התחייבויות וחבויות.

לכן, דו"ח תזמ"ז נועד להוסיף מידע רב ערך אודות ההתנהלות החשובה מאוד לעולם המעשה – תנועות של כניסת מזומנים לעסק (הכנסות, תקבולים) ותנועות של יציאת מזומנים מהעסק (הוצאות, תשלומים).

בין היתר, נראה להלן מהו מבנה הכללי של דוח תזרים מזומנים, מדוע חשוב לערוך דוח מסוג זה ומהן התועלות שלו. בנוסף, נסביר בקצרה על סעיפי הדוח השונים ונראה כיצד נהוג לערוך דוחות תזמ"ז.

מבנה דוח תזרים מזומנים

ישנם כללים שונים שעל פיהם נוהגים כאשר עורכים דוחות על תזרימי מזומנים. עם זאת, ישנו מבנה בסיס של דוח מסוג זה, שנחשב למקובל ולנוח לשימוש. על פי רוב, בתחילה הדוח, כלומר בחלקו העליון, נהוג לציין את הרווח מפעילת עסקית לתקופה מסוימת.

לאחר מכן, באמצעות התאמות חשבונאיות מקובלות, מציגים את ההכנסות במונחי מזומן לגבי אותה תקופת פעילות (לרוב, שנה שוטפת). ראוי לציין שהמזומנים שמקבל עסק, ובפרט חברות וארגונים גדולים, יכולים לנבוע מפעילות עסקית, מכירות או שירותים אך גם מפעולות פיננסיות, הלוואות שנלקחו, הנפקה של מניות, גיוס הון דרך הנפקת אג"ח ועוד.

לבסוף, מלבד רישום התקבולים במזומן ולאחריהם יפרט דוח תזמ"ז גם את הוצאותיו של העסק, כפי שאמרנו – במונחי מזומן בלבד. בין היתר מדובר על הוצאות ששימשו לניהול שוטף, לפעולות השקעה, החזרי הלוואות, תשלומים למחזיקי אג"ח ומניות ועוד. ראוי לציין בשלב זה שהדוח לא יציין אך ורק פעולות במזומן כי אם גם פעולות בשווי מזומן, הכנסות והוצאות בשיקים, העברות בנקאיות וכן הלאה.

למה נועד דוח תזרים מזומנים

אחרי שראינו את מבנה הדוח הבסיסי ראוי להבין יותר על המטרות הישירות והעקיפות של דוח מסוג זה. ראשית, דוח תזרים מזומנים כמו דוחות אחרים נועד לשפוך אור נוסף על מצבה הפיננסי של החברה או העסק. מחקרים הראו שישנם עסקים שרשומים כרווחיים מבחינה חשבונאית, אך התנהלות שגויה מבחינת מזומן הביאה לקשיים ואף לקריסה.

בנוסף, הדוח נועד לשרת מטרות שונות של בעלי עניין ומעורבים בחברה או כאלה ששוקלים מעורבות כזאת. משקיעים, שותפים, מנהלים, בעלי מניות וגם ספקים מתעניינים בדוח זה כדי ללמוד על מצבה של החברה, על איתנותה הפיננסית ועל יכולתה להניב רווחים ולעמוד בהתחייבויות. יש לציין שישנן חברות שמחויבות לפרסם דוח כזה על פי כללים ידועים ויש כאלה שאינן חייבות לעשות כן.

עריכת הדוח וסעיפים מרכזיים

לפני שנסביר בקצרה על כללי עריכת הדוח נספר מעט על הסעיפים המרכזיים השונים ומשמעותם:

  • מזומן ושווי מזומן – מתייחס למזומן, לחשבונות עו"ש וחח"ד (חשבון חוזר דביטורי), פיקדונות לזמן קצר, מטבע חוץ.
  • מזומן מפעילות שוטפת – כל תקבול או תשלום ממכירה או שירות, עמלות, תשלומי ספקים, הוצאות משכורת וכן הלאה.
  • מזומן מפעולות השקעה ומימון – רכישות של מכונות, ציוד ורכוש קבוע, הלוואות, ניירות ערך, תשלומי אג"ח, דיבידנדים וכן הלאה.

ראוי לציין שאת דוח תזמ"ז נהוג להכין בשיתוף עם חשבונאים, מנהלי חשבונות או רואי חשבון מוסמכים וזאת על פי כללי חשבונאות מקובלים, שמוכרים בישראל. בחברות מסוימות מקובלים הכללים האמריקאים וכללי IFRS.

ראו גם:
ניהול ספרים מלא

רו"ח אחי קרן

רו"ח אחי קרן

רו"ח אחי קרן עם ניסון עשיר ומגוון של למעלה מ-40 שנה כשכיר וכעצמאי. מייסד החברה ומנהל אותה עם בנו, רו"ח יניב קרן עם נסיון של למעלה מ-7 שנים בתחום המיסוי באחד המשרדים הוותיקים בארץ.

מעוניינים שנחזור אליכם? השאירו פרטים!
דילוג לתוכן