דו"ח מס הכנסה

משרד רואי חשבון הזול והטוב בישראל!

באנר שירותי הנהלת חשבונות

דוח מס הכנסהחברות ומוסדות למטרות רווח, עמותות ומלכ"רים ובמקרים מסוימים גם עוסקים עצמאיים ואף שכירים מחויבים להגיש דוחות שונים לרשויות המס. לצד דוחות כמו רווח והפסד, דוח המאזן, דוח על תזרים מזומנים והצהרת הון. ישנו גם דוח הידוע בשם דוח מס הכנסה.

דוח מס הכנסה מיועד, על פי רוב, לעצמאיים (ולעיתים גם לשכירים) אשר אמורים לספק נתונים למס הכנסה אודות הכנסותיהם בארץ ומחוצה לה. דוח זה ידוע גם בשם המקצועי: דין וחשבון על ההכנסות בארץ ובחו"ל.

בסקירה שלהלן נבין יותר על משמעות דוח זה, איך הוא בנוי, מי חייב למלא אותו ובאיזו תדירות.

חובה שנתית לעצמאים

החובה להגיש דוח מס הכנסה חלה על פי רוב על יחידים ולא על חברות (שצריכות להגיש דוחות שונים שהוזכרו לעיל), כפי שמפורט בפקודת מס הכנסה. מרבית מגישי הדוח הנ"ל הינם עצמאים, פרילנסרים וכאלה שיש להם הכנסות מעסק במקביל לעבודתם כשכירים. יחד עם זאת, ישנם מקרים שבהם גם שכירים, בעיקר כאלה בעלי הכנסות גבוהות, מחויבים להגיש דוח כזה.

 ישנה אפשרות להגיש את הדוח באופן פיסי, על ידי מילוי הפרטים על טופס מתאים. לחילופין ישנם מקרים שבהם ניתן להגיש טופס כזה באופן מקוון, דרך אתר האינטרנט של רשות המיסים. חלק ניכר ממגישי הדוח עושים זאת בסיועו של מייצג שיכול להיות עורך דין, רואה חשבון, יועץ מס, משרד הנהלת חשבונות וכן הלאה.

לבד מעצמאיים, שמחויבים למלא דוח מס הכנסה מדי שנה בשנה, ישנם גם שכירים שחייבים לעשות כן, מעת לעת או בכל שנה. כדי לברר יותר על כך יש ליצור קשר עם רשות המיסים או עם אנשי מקצוע ומשרדים להנהלת חשבונות לעצמאיים ולשכירים.

מבנה הדוח וחלקיו

דוח מס הכנסה בנוי משלושה חלקים מרכזיים. החלק הראשון הוא פרטים כלליים, החלק השני הוא פרטים אישיים והחלק השלישי הוא פירוט ההכנסות. בכל חלק וחלק יש כמה וכמה סעיפים כאשר החלק העיקרי של הדוח הוא הפירוט הכולל של ההכנסות.

חשוב לשים לב שההכנסות עליהן יש להצהיר הן ברמה של משק בית. גם כאשר רק אחד מבני הזוג הוא עצמאי (לא משנה או זה הבעל או אם זאת האישה) יש צורך לתת ביטוי להכנסות המשותפות. במקרים מסוימים ניתן להגיש דוחות נפרדים ויש להצהיר על כך במעמד מילוי הדוח – במסגרת החלק הראשון (פרטים כלליים).

לפני שנפרט יותר על הפרטים שכולל החלק העיקרי של הדוח (פירוט ההכנסות), נציין שיש למלא את כל הפרטים באופן מלא, במדויק, ולא להחסיר פרטים ללא מתן הסבר כנדרש. מילוי חלקי, שגוי או חסר וכמובן הימנעות מהגשת הדוח הם אסורים ועשויים להביא לעונשים שונים, לרבות תשלום קנסות כבדים.

פירוט ההכנסות

במסגרת דוח מס הכנסה יש לתת ביטוי לכל ההכנסות, כפי שנבעו ממקורות שונים. בין ההכנסות שאותן יש למלא בדוח ניתן למצוא:

  1. הכנסות מעבודה, בין אם שכירה ובין אם עיסוק עצמאי.
  2. הכנסות שנבעו מקצבאות שונות כגון דמי מילואים, דמי אבטלה וכן הלאה.
  3. הכנסות שנבעו מהסכם פרישה מעבודה ומענקים שהתקבלו עם סיום יחסי עובד מעביד.
  4. הכנסות שנבעו מחברה בבעלות מגיש הדוח.
  5. הכנסות פירותיות (שלא נבעו מעבודה או מעסק) כגון ריבית על אגרות חוב, תוכניות חיסכון או פיקדונות.
  6. הכנסות מדיבידנדים.
  7. הכנסות מהשכרת דירה או נכס אחר.
  8. הכנסות מזכיה בהגרלות או הימורים.

יש לציין שיש לתת ביטוי בדוח גם להכנסות שונות מחו"ל ויש להצהיר עם על הכנסות שאינן חייבות בתשלום מיסים (פטורות).

 

רו"ח אחי קרן

רו"ח אחי קרן

רו"ח אחי קרן עם ניסון עשיר ומגוון של למעלה מ-40 שנה כשכיר וכעצמאי. מייסד החברה ומנהל אותה עם בנו, רו"ח יניב קרן עם נסיון של למעלה מ-7 שנים בתחום המיסוי באחד המשרדים הוותיקים בארץ.

התקשרו עכשיו! דילוג לתוכן