אישור ניכוי מס

משרד רואי חשבון הזול והטוב בישראל!

באנר שירותי הנהלת חשבונות

אישור ניכוי מסבמדינת ישראל חלה חובה לשלם מיסים שונים, חלקם משולמים בצורה של ניכוי במקור.

מעסיקים, למשל, משלמים לעובדים משכורת ושכר עבודה כאשר חובתם של העובדים היא לשלם מס הכנסה על פי מדרגות המס המקובלות.

על מנת למנוע טרחה מצד העובדים ועל מנת להקל על התחשבנות עם רשות המיסים, מנכה המעסיק את המס המגיע למדינה מתוך השכר המועבר לעובד.

יש גם דוגמאות נוספות לניכויי מס, בין גופים עסקיים, כאשר בחלק מהמקרים עולה הצורך להפיק אישור ניכוי מס. לעיתים, האישור נדרש לצורך התחשבנות מול רשות המיסים ולעיתים הדבר נדרש לצורך התחשבנות בין גורמים אחרים כגון ספקים ולקוחותיהם.

אישור ניכוי בין עסקים

אישור ניכוי מס במקור מקובל מאוד לצורך התחשבנות בין גורמים עסקיים – למשל בין לקוח עסקי שמזמין ממפעל חומר גלם הנחוץ לו. ככלל, על פי אישור ניכוי המס יכול הלקוח לדעת האם עליו לנכות מתוך התשלום לספק סכום מסוים. סכום זה מהווה מבחינת הספק מעין מקדמת מס. בסופו של דבר הסכום הזה יופחת מחבות המס השנתית שמוטלת על רווחים.

במידה ועסק מסוים איננו מעוניין לשלם מס במקור, עליו לפנות לפקיד השומה בכדי לשנות את שיעור המס שאמורים לנכות לו במסגרת פעילות עסקית. פקיד השומה יבחן נתונים שונים כגון מה סך הפדיון הצפוי ברמה השנתית, מהי הרווחיות הצפויה וכן נתונים נוספים. בהתאם לכך, יוחלט שיעור המס שאותו יש לנכות במקור.

הפחתת ניכוי במקור

בקשה להפחתת ניכוי מס במקור ניתן להגיש גם על ידי מייצג כגון יועץ מס, מנהל חשבונות, רו"ח. במידה ופקיד השומה רואה לנכון לבצע הפחתה של ניכוי מס במקור יקבל הנישום אישור על כך. באישור ניכוי המס יצוין האם יש צורך בניכוי מס במקור ואם כן – מהו האחוז מתוך התשלום שאותו יש לנכות במקור. יש מקרים שבהם יקבע שיעור של ניכוי מס במקור ברמה של 0 אחוזים ואז למעשה לא יתבצע ניכוי מס מתשלומים המגיעים לבית העסק האמור.

ראוי לציין שניכויי המס למעשה מטילים חובה מסוימת על הלקוח העסקי. מי שמבצע את הניכוי במקור מהווה למעשה מעין גובה מיסים עבור רשות המס. אותם סכומים שנוכו על ידו יועברו לרשות המיסים. על הכספים הללו להיות מועברים לרשות המס בהתאם לקריטריונים הנקובים בחוק ובתקנות המס ובמידה ולא נוהגים כך עשויות לחול סנקציות שונות.

כדי לעמוד בדרישות החוק, בהתקשרויות עסקיות מתבקשים ספקים להציג ללקוחותיהם העסקיים אישורים על ניכוי במקור. על פי האישורים הללו, שניתנים להנפקה גם באמצעות האינטרנט ובאמצעות אתר רשות המיסים, יוכל הלקוח לדעת האם לנכות מסום מסוים מתוך כל תשלום ותשלום ואם כן – באיזה סכום מדובר (על פי שיעור נתון באחוזים).

סוגי אישורים

באופן מפורט, ניתן להנפיק אישורים בהקשר של ניכוי מס מכמה סוגים:

  • אישור רגיל לניכוי מס במקור – מתאים לעצמאים, לחברות עסקיות, למוסדות ללא כוונת רווח. אישור מסוג שונה ניתן לשותפויות עסקיות.
  • אישורי גופים ציבוריים – לעסקאות בין גופים ציבוריים.
  • אישורים מורחבים – ניתנים לצורך ביצוע עסקאות של ערבויות, מענקים, קבלת הקצבאות ממדינה (משום שגם בסכומים אלה יש וצריך לבצע ניכוי מס במקור).

ניסוי מס ורווחים מפיקדונות

מלבד ניכוי במקור משכר עבודה ומלבד ניכוי במקור בהתחשבנות ספק – לקוח, יש גם ניכויים במקור שמבוצעים על ידי הבנקים. ניכוי במקור מבוסס על חבות תשלום המס על ריביות מפיקדונות ועל רווחים (פירות) מניירות ערך. ניתן לקבל מהבנק אישור על ניכויים שבוצעו על מנת לבדוק אפשרות לקיזוזים והחזרי מס לזכאים.

רו"ח אחי קרן

רו"ח אחי קרן

רו"ח אחי קרן עם ניסון עשיר ומגוון של למעלה מ-40 שנה כשכיר וכעצמאי. מייסד החברה ומנהל אותה עם בנו, רו"ח יניב קרן עם נסיון של למעלה מ-7 שנים בתחום המיסוי באחד המשרדים הוותיקים בארץ.

מעוניינים שנחזור אליכם? השאירו פרטים!
דילוג לתוכן