אישור ניהול תקין לעמותות

משרד רואי חשבון הזול והטוב בישראל!

באנר שירותי הנהלת חשבונות

אישור ניהול תקין לעמותותעמותות הן גופים השונים מעצם מהותם מחברות הפועלות למטרת רווח (חברות עסקיות). אין זאת אומרת שלעמותות אין הכנסות, אלא שההכנסות לא אמורות להיות מחולקות כדיבידנד וכרווח אלא לשמש את העמותה לצורך התכלית המוצהרת שלה.

התכלית יכולה להיות קידום ענף ספורט, או להיות מתן השכלה לשכבות מצוקה, או מתן מצרכי מזון או ארוחות חמות לילדים רעבים וכל מטרה אחרת שאינה סותרת את החוק.

על מנת להצליח לגייס את הכספים המיועדים לפעילות השוטפת של העמותות הן נדרשות לא פעם להציג אישור ניהול תקין. אישור זה, יש לדעת, לא ניתן באופן אוטומטי כי אם אך ורק לעמותות שעומדות בכללים שנקבעו בתקנות.

ניהול תקין ומשאבים כספיים

אישור ניהול תקין נדרש במידה רבה בכדי שעמותה תוכל להגיש בקשות וגם לממש את זכותה לקבל הקצבות ממשלתיות. הממשלה, כקובעת המדיניות הרשמית, מחליטה לספק הקצבות לעמותות שונות על פי המטרות שהיא רואה לנכון לקדם.

משרדי ממשלה שונים וכן וועדות הכנסת יכולים להשתתף בתהליך קבלת ההחלטות לגבי ההקצבות אך לא משונה לאילו עמותות יעניקו הקצבה נדיבה ולאילו עמותות יעניקו הקצבה נמוכה יותר, לא ניתן לקבל תקציב ציבורי ללא הוכחה של ניהול תקין.

האפשרות להציג אישור ניהול תקין לעמותות מוכיחה שהעמותה מנוהלת בהתאם ליעדים ולמטרות המוצהרות. אישור ניהול תקין מהווה אסמכתא מהירה ונוחה לכך שקיים פיקוח על ההוצאות ועל ההכנסות ושהניהול נעשה על פי כללים נאותים ומתקיימת הנהלת חשבונות, תוך פיקוח של בעלי תפקידים בעמותה. אך לא רק הקצבות ממשלתיות מוענקות לעמותות בעלות אישור ניהול תקין.

גם תורמים גדולים כגון בעלי הון או חברות פרטיות וכן גופים נוספים שמבקשים לשאת תרומה למטרות חברתיות עשויים לדרוש אישור על תקינות הניהול. משום כך, עמותה שלא תפעל לקבלת אישור ניהול תקין למעשה תהיה בעלת פוטנציאל הכנסות נמוך והיקף פעילותה יהיה מוגבל – בהתאם.

הדרך לקבלת האישור

אישור ניהול תקין לעמותות יתקבל רק לאחר שעמותה צוברת וותק מסוים של פעילות ורק לאחר שבעלי התפקידים בעמותה יכולים להציג כמה וכמה מסמכים רלוונטיים. את הבקשה ואת המסמכים הנלווים אליה יש צורך להגיש לרשם העמותות. בדרך לקבלת האישור יש צורך להמציא:

  1. בקשה לקבלת אישור ניהול תקין – יש לוודא שהבקשה מתאימה לשנה שעבורה מבקשים את האישור. האישור, יש  לציין, הינו שנתי ויש הבדל בין בקשה המוגשת בפעם הראשונה לבין בקשה לקבלת אישור שמהווה למעשה חידוש של אישור קודם. במידה ומדובר בעמותה חדשה או כזאת שלא הגישה בקשה לאישור בעבר יש להצהיר מהן הנסיבות שהובילו להקמת העמותה.
  2. דוח כספי – יש לצרף דוח כספי שנתי ערוך על פי כללי החשבונאות המקובלים לעמותות. על הדוח הכספי יש להחתים שניים מחברי הנהלת העמותה (וועד העמותה). לדוח הכספי יש לצרף חתימה של פרוטוקול מטעם האסיפה הכללית.
  3. פרוטוקולים רלוונטיים – מלבד פרוטוקול לעניין הדוח הכספי, יש להמציא פרוטוקולים חתומים בנושאים כגון אישור התקציב השנתי, בחירת וועדת ביקורת, בחירת מבקר בנושאי חשבונות, בחירת מורשי חתימה. יש לציין שהפרוטוקולים חייבים לכלול את המידע בפורמט ובתוכן המפורטים בתקנות האגודות השיתופיות.
  4. דוח מקבלי שכר – יש להמציא פירוט של תשלומי השכר שמקבלים בעלי התפקידים הבכירים. נוסף לפירוט בנושא השכר יש  לפרט גם את היקף המשרה.
  5. פרטים נוספים אותם יש לדווח כוללים את קיומם (וזהותם) של תורמים שהיקף תרומותיהם ברמה השנתית מהותי (כיום, 20,000 ₪ ויותר) כמו גם תרומות מהותיות שמקורן בגוף הפועל ממדינה זרה (לרבות ממשלה זרה).
רו"ח אחי קרן

רו"ח אחי קרן

רו"ח אחי קרן עם ניסון עשיר ומגוון של למעלה מ-40 שנה כשכיר וכעצמאי. מייסד החברה ומנהל אותה עם בנו, רו"ח יניב קרן עם נסיון של למעלה מ-7 שנים בתחום המיסוי באחד המשרדים הוותיקים בארץ.

מעוניינים שנחזור אליכם? השאירו פרטים!
דילוג לתוכן